Czech Republic

Česká republika Výzkum I-SHARE: Sexuální a reprodukční zdraví v době COVID-19

Česká republika se účastní výzkumu sexuálního a reprodukčního zdraví v době pandemie covid-19.

Co je výzkum I-SHARE?

I-SHARE (International Sexual Health And ReproductivE) Health Survey zkoumá dopady koronakrize na sexuální a reprodukční zdraví v ekonomicky rozvojových i rozvinutých zemích. Série těchto studií má za cíl zjistit, jak různé restriktivní opatření zavedené v souvislosti s pandemií covid-19 ovlivňují rodinné vztahy, partnerské vztahy a dostupnost zdravotních služeb souvisejících se sexuálním a reprodukčním zdravím.

Kde se můžu výzkumu zúčastnit?

Zúčastnit se můžete na tomto odkazu: https://enketo.lshtm.ac.uk/DXzJOukQ během listopadu 2020.

Koho mohu ohledně výzkumu kontaktovat?

V České republice je tento výzkum koordinovaný Národním ústavem duševního zdraví, konkrétně Laboratoří evoluční sexuologie a psychopatologie. Vedoucí výzkumu je Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., koordinátorem výzkumu je Bc. Leona Plášilová.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

ishareczech@nudz.cz