Denmark

I-SHARE Undersøgelse: Danmark

Danmark er et af de lande som deltager i samarbejdet omkring studiet af seksuel og reproduktiv sundhed under COVID-19 pandemien.

Hvad er I-SHARE?

I-SHARE (International Sexual Health And REproductive) er et forskningskonsortium som undersøger om og hvordan COVID-19 pandemien har påvirket seksuel og reproduktiv sundhed på tværs af lav- middel-, og højindkomstlande. Studiet har til formål at undersøge, hvordan regeringens tiltag mod Covid-19 (fx blive hjemme, begrænset fysisk kontakt og socialt samvær, mv.) under COVID-19 sundhedskrisen har påvirket din familiesituation, dine nære relationer og din adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester (såsom prævention og graviditetstilbud).

Hvordan kan jeg deltage i undersøgelsen?

Kontakt os venligst, når studiet starter, hvilket forventes at være i august 2020.

Hvem kan jeg kontakte omkring forskningsprojektet?

I Danmark koordineres I-Share-undersøgelsen af Adjunkt Jenna Marie Strizzi og Lektor Gert Martin Hald (Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Sexuality and Interpersonal Relations Research Group). Se kontaktoplysninger nedenfor:

Jenna Marie Strizzi, PhD, Adjunkt

I-Share@sund.ku.dk.